Certifieringar
sv-SEen-US
sv-SEen-US
Menu

CERTIFIERINGAR


Produktcertifieringar, Produktintyg

 

     

SundaHus Miljödata är ett verktyg för fastighetsägare att säkerställa medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. 

I systemet finns tjänster och funktioner för en byggnads alla skeden:

 • Program
 • Projektering
 • Byggande
 • Förvaltning
 • Rivning 

Bedömningen av produkter baseras på olika egenskaper och indelas i fyra klasser D, C-, C+, B eller A där A är bäst.

Alla våra byggprodukter har betyg A enligt Sunda Hus miljödata, se dokumentarkiv till höger.

 

Bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och påverkar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. Byggvarubedömningens miljöbedömning görs utifrån kriterier som utvärderar dels ingående ämnens egenskaper dels livscykelpåverkan från produkten.

 Varan kan få bedömningen ”Rekommenderas”, ”Accepteras” eller ”Undviks”. 
 
 Produkterna bedöms inom sju områden som värderas var för sig. Därefter görs en viktning av de olika områdena innan slutomdömet fastställs.  

De sju bedömningsområdena:

 • Innehållsdeklaration
 • Ingående material och råvaror 
 • Tillverkning av varan
 • Transporter och emballage
 • Bruksskedet 
 • Avfall och rivning 
 • Innemiljö 
Flera av våra byggprodukter har fått benämningen ”Accepteras” enligt Byggvarubedömningen, se dokumentarkiv till höger. 
För mer information, maila oss på info@morgana.se